Kalite ve Çevre Yönetimi
banner-kalite-cevre

Kalite Yönetimi

Firmamız, rekabetçiliğin ön koşul olduğu yan sanayi pazarının her geçen gün daha da büyüyen kalite beklentilerinin daima farkında olmuş ve bu beklentilere en iyi şekilde cevap vermeyi kendisine bir hedef bilmiştir. 

 

Bu hedefin takipçisi olarak 1996 yılında ISO 9002:1994 kalite yönetim sistem standardı beklentileri doğrultusunda yapılandırdığımız ilk kalite yönetim sistemimizi takip eden yıllarda ISO 9001:2000 ve ardından ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistem standartları doğrultusunda revize ettik.
Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemimizin gerek otomotiv, gerekse otomotiv harici müşterilerimiz için genel bir kalite göstergesi olduğuna inanıyor, ve fakat bununla yetinmeyip müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda kendimizi sürekli geliştiriyoruz.